przewiń stronę

Kontakt


Kontakt

Pensjonat TorejaAdres
Pensjonat Toreja
Sarnia 4
58-540 Karpacz

tel. +48 502 632 913
biuro@toreja.com.pl

Recepcja czynna codziennie w godzinach 9:00 - 20:00

Konto bankowe:
Santander Bank Polska S.A.
81 1090 1926 0000 0001 0616 3624Formularz kontaktowy


Zapraszamy do kontaktu za pomocą poniższego formularza.

Korzystając z opcji WYŚLIJ ZAPYTANIE:
Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez  Toreja Michał Klaga, ul. Sarnia4, 58-540 Karpacz w zakresie podanym w formularzu kontaktowym w celu przygotowania i przekazania mi odpowiedzi na moją wiadomość.

Informujemy, że:
1)  administratorem przekazanych danych jest Toreja Michał Klaga, ulica Sarnia 4, 58-540 Karpacz 58-540 Karpacz, REGON 020405684 , NIP:622-248-98-90;
2)  dane będą przetwarzane w celu przygotowania i przekazania o odpowiedzi na przesłaną wiadomość „e-mail” (np. przedstawienia oferty);
3)  dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom trzecim, świadczącym na rzecz administratora usługi informatyczne;
4)  dane osobowe będą przetwarzane przez okres wymiany wiadomości z pracownikiem administratora danych oraz przez okres późniejszy – tak długo, jak długo przetwarzanie danych osobowych jest uzasadnione z uwagi na charakter kontaktu;
5)  podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale wymagane do udzielenia odpowiedzi na wiadomość i podtrzymanie kontaktu, zaś ich niepodanie będzie skutkować niemożnością realizacji ww. celów.

Informujemy, że przysługuje Państwu prawo do:
1) żądania od administratora dostępu do dotyczących Państwa danych osobowych,
2) żądania sprostowania Państwa danych osobowych,
3) żądania usunięcia Państwa danych,
4) żądania ograniczenia przetwarzania tych danych,
5) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych,
6) żądania przenoszenia danych,
7) cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie (przy czym cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem),
8) wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Pensjonat Toreja 58-540 Karpacz Sarnia 4 +48 502 632 913 Regulamin
hotelsystems.plhotelsystems.pl
Facebook
Instagram
Karta Rabatowa
Blog